Coachinggal a teljesítménynövelésért

Coachinggal a teljesítménynövelésért

Világszerte emberek milliói kiáltanak olyan vezetőkért, akik kihozzák belőlük a maximumot. Mindenütt jobb vezetőkre van szükség.

Olyan időket élünk, ahol az emberek (főként, de nem kizárólag, a fiatalok) beleegyezésével lehet csak vezetni. Ilyen, beleegyezésen alapuló támogató, szolgáló vezető a szervezeti hatékonyság növeléséért felelős agilis coach.

Az agilis coachok abban támogatják a szervezetben rájuk bízott csapatokat és vezetőiket, hogy azok a transzparens működés és az őszinte relfexió, valamint a tapasztalatok beépítése révén még hatékonyabbak legyenek. Az agilis coachok kompetenciája kiterjed a szervezetfejlesztés, a domain, az agilis tudáson felül, a coaching, a mentoring és a facilitáció területére, coaching szemléletű, támogató vezetőként pedig munkájuk kis részében látnak el professzionális coaching tevékenységet.

Az agilis coachoknak gyakran kell gyorsan megfelelő döntést hozniuk. Mivel céljuk a szervezet hatékonyságának növelése, ezért tapasztalatom szerint őket is a leghatékonyabb vezetőtámogató eszközzel, a megoldásfókuszú brief coachinggal lehet igazán hatékonyan támogatni. A brief coaching azért is tud kiváló eszköz lenni az agilis vezető támogatásában, mert hasonló alapelveken működik, mint az agilis kiáltvány négy alapelvéből kettő. Egyrészt előbbre helyezik az egyének közötti interakciót az eszközök alkalmazásával és a folyamatok követésével szemben, valamint rugalmasan alkalmazkodnak a változásokhoz, ahelyett, hogy egy meghatározott tervet követnének.

Szemléletében is hasonló: Working on what works – dolgozzunk azon, ami működik. Ami jól működik, afölött gyakran elsiklik a figyelmünk. Pedig fontos az erősségek, erőforrások azonosítása és az ezekre való építkezés.

Ahogy az általuk támogatott csapatok, úgy az agilis coachok is, amikor az általuk remélt jövőbeni sikerekről beszélnek, gyakran ráismernek a múlt sikereinek példáira. A nehézségek és kihívások megtapasztalása egyúttal lehetőséggé is válik, hogy felfedezzék az erősségeiket és erőforrásaikat, amelyekre támaszkodhatnak a jövőben.

A coaching, s ezen belül is a megoldásközpontú coaching a célkitűzés és a pozitív, megoldásorientált megfogalmazás révén növeli a (cél)tudatosságot, a felelősségvállalást és a cselekvési valószínűséget, ezáltal pedig fenntartható sikereket eredményez.

Tapasztalaim szerint az agilis vezetők más-más formában, de a kiválóságra törekvés céljával, a ’Hogyan lehetek még jobb?” kérdésével érkeznek a coachingba. Céljuk, hogy még jobbak legyenek vezetői szerepükben, az agilis coach szerep által megkövetelt rendkívül sokszínű kompetenciákban, amit, ha sikeresen töltenek be, a szervezet is sikeresebb tud lenni. 

A coaching beszélgetések a vezetők hatékonyabb teljesítményéhez, ezáltal pedig az általuk vezetett, támogatott csapatok és szervezeti egységek hatékonyságának növekedéséhez járulnak hozzá.

Vissza