Agilis vezetés

Agilis vezetés

A vezető az, akire emberek vannak bízva, függetlenül a szervezetben betöltött szerepétől, mondja Chris Hirst a Bullsh*t-mentes vezetés c. könyvében.

Vezetni nem könnyű, de akik feljutottak a csúcsra, ők sem ott kezdték, vezetési készségeiket kitartó munkával építették fel. A vezetői képességeink elsajátítása és csiszolása során is elengedhetetlen, hogy folyamatosan fejlesszük magunkat. Azt mondják, hogy a legjobb tanulók a legjobb vezetők. Azok, akik fejlődési szemlélettel rendelkeznek, akik hisznek abban, hogy egész életükön át képesek tanulni és fejlődni. A szorgalmas tanulók, akik soha nem hiszik el, hogy mindent tudnak.

A jobb vezetővé válás elsajátítása jelentős önismeretet követel, és megkívánja önmagunk sebezhetővé tételét azáltal, hogy befogadunk olyan információkat, amelyek nem mindig tesznek elégedetté vagy boldoggá. Mivel az agilitás lényege a tanulás és a változó körülményekhez való gyors alkalmazkodás, szükségünk van arra, hogy mindig nyitottak legyünk, minden tapasztalatból tanulni akarjunk, értelmezzük az élményeinket, majd vonatkoztassuk őket saját prioritásainkra.

Az agilis vezetők folyamatosan tanulnak. Ahhoz, hogy jobb vezetővé váljunk, szükségünk van visszajelzésekre, hiszen ez elengedhetetlen a tanuláshoz és fejlődéshez. Nyílt és őszinte visszajelzéseket viszont csak kölcsönös bizalom megléte esetén kaphatunk. Ha szervezetünkben létre tudunk hozni egy olyan kultúrát, amelyben rutinszerűen keressük és értékeljük a visszajelzéseket és reagálunk is rájuk, erőteljes eszköz lehet a kezünkben a teljesítményünk javulásához.

Hogyan segít az agilitás jobb vezetővé válni, miért fontos az agilis értékek és alapelvek eljsajátítása, ha agilis vezetővé szeretnénk válni?

Az agilis egy együttműködésen, bizalmon és tiszteleten alapuló gondolkodásmód, amit négy érték ír le, tizenkét alapelv határoz meg és végtelen számú gyakorlatban testesül meg.

Az agilis módszertanok közül talán a legismertebb a SCRUM. Ezt a keretrendszert egyre több keresztfunkcionálisan működő, vagyis eltérő kompetenciára építő csapatban használják sikeresen. A vezetők egyik kulcsfontosságú feladata, hogy sokoldalú csapatokat állítsanak össze, amelyek képesek rövid ideig tartó erőfeszítéssel jelentős eredményeket elérni, önmagukat menedzselik, és hajlandóak tanulni.

Az agilis kultúrában ezt a SCRUM három alappillére biztosítja: a transzparencia, a megvizsgálás és az adaptálás. A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy mindenki számára átlátható a tevékenységünk. Azt, ahogyan működünk, mint csapat rendszeres időközönként felülvizsgáljuk, majd a tanulságokat levonva beépítjük a tapasztalatokat a folyamatainkba. Sokszor ezt úgy emlegetik, hogy ki kell próbálni valami újat, elbukni és tanulni belőle. A bukás nem feltétlenül kudarcot, sokkal inkább tapasztalatot jelent arra vonatkozóan, hogyan ne csináljuk legközelebb. Itt nem csak a vezetőnek, de a csapatnak is őszintének kell lennie önmagával és másokkal egyaránt. Be kell ismernie hibáit és át kell gondolnia tapasztalatait, hogy az így nyert tanulságokat beépítve úgy lépjen tovább, hogy a korábbinál sokkal jobb formába kerüljön.

Az legyen a célunk, hogy megteremtsük a visszacsatolás kultúráját, amelyben a tényekre alapozunk. Így meg tudjuk állapítani, mi ment jól, és hogyan lehet fejlődni. Ez az agilitás szíve, a cselekvés-gondolkodás-tanulás köre.

Ahhoz, hogy valóban agilisak lehessünk, értékek vezérelte kultúrát kell teremtenünk magunk körül. A vezetők feladata, hogy egyértelművé tegyék az értékeket, és példát mutassanak abban, hogy cselekvésüket összehangolják a közös értékekkel.

A SCRUM értékek, úgymint Bátorság, Fókusz, Elköteleződés, Tisztelet és Nyitottság azonban nem tudnak érvényre jutni, ha nincs meg az agilis vezetés egyik alapkövetelménye: a bizalom. A vezetőkbe vetett bizalom, e vezetők másokba vetett bizalma és a csapattagok közötti bizalom. A bizalom építése magával vonja egy olyan környezet kialakítását, amelyben az emberek nyíltak és őszinték lehetnek egymással, ennek a kialakítása pedig a vezetők felelőssége. A bizalmat és tiszteletet nyújtó környezet döntő fontosságú, akárcsak a korábban említett tanulási lehetőségek, a kockázatvállalás és bukás elfogadása.

Vezetőként nemcsak az a feladatunk, hogy folyamatosan tanuljunk, hanem miközben kísérletezésre, cselekvésre ösztönzünk, azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a megfelelő környezetet biztosítjuk-e a tehetségek számára, és támogatjuk-e őket. Tudjuk, hogy a jó vezető olyan, aki hisz bennünk, bíztat és teret ad, hogy felnőjünk a kihíváshoz. Éppen ezért vezetőként elért sikerünk elválaszthatatlan attól, hogy mennyire vagyunk képesek másokat sikeressé tenni.

A vezetés lényege abban áll, hogy értékeinket és integritásunkat megőrizve segítünk másoknak a saját értékeik felismerésében, komfortzónájuk növelésében és a folyamatos tanulásban.

Az agilis vezető ’cselekvés-gondolkodás-tanulás’ körén keresztül folyamatosan törekszik a visszacsatolás kultúrájának megteremtésére. Ahhoz, hogy megfelelően adhassunk és fogadhassunk visszajelzéseket, fogékonynak kell lennünk, akarnunk kell a fejlődésünkhöz szükséges információkat, és el kell tudnunk határolódni a védekező reakcióktól. Kiegyensúlyozott módon kell feldolgoznunk az információkat, meg kell próbálnunk tanulni belőle ahelyett, hogy igazolni akarnánk, amit teszünk.

Vagyis az agilis kultúra és gondolkodásmód elsajátítása nagyon sok munkát és erőfeszítést igényel. Viszont e nélkül nem mehet végbe a fejlődés, sem egyéni, sem pedig szervezeti szinten.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az agilis vezető példamutatásával, nyitottságával tud elöl járni a kultúra e téren végbemenő megváltoztatásában. Hiszen a csapatvezető aránytalanul befolyásolja a csapat munkáját. Ha a csapatvezető nyitott a visszajelzésekre és a tanulásra, a csapat is az. Ha a csapatvezető defenzív és nehezen emészti meg a visszacsatolást, a csapat hajlamos elkerülni a nehéz beszélgetéseket és konfliktusokat, ami gyengébb döntéshozáshoz és teljesítményhez vezet.

Arra összpontosítsunk, hogyan válhatunk példaképpé az agilitás terén az egész szervezetben, bármilyen kontextusban dolgozzunk is.

Ha bővebben érdekel a téma, ajánlom az Agilis vezető illetve a Vezetői készségek elsajátítása c. könyveket, valamint ha az agilis vagy SCRUM módszer alapjai érdekelnek, azokról itt találsz hiteles forrást:

Agile Manifesto: https://agilemanifesto.org
SCRUM Guide: https://www.scrumguides.org

Vissza